gospel

"You Can Tell All My Friends in Haiti Awake I Am a New Person Now"

2 Korentyen 5 v 17
Kifè ankò, depi yon moun nan Kris, li se yon nouvo kreyasyon. Ansyen bagay yo pase. Epi, gade! Tout bagay vin nouvo.

2 Corinthians 5:17 Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation; old things have passed away, and look, new things have come.

We are rejoicing with Wesly. Glwa pou Bondye.